Đào tạo chuẩn bị cho chứng chỉ bình đẳng giới EDGE

Ngày 23/9/2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn VBCWE (Vietnam Business Coalition for Women's Empowerment - Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển...

xem chi tiết

Truyền thông về chứng chỉ EDGE

Bình đẳng giới không phải là sự hoán đổi vai trò của nam, nữ; cũng không phải là sự tuyệt đối hoá bằng con số hay tỷ lệ mà là sự chia sẻ công việc giữa nam và nữ. Ngày nay, Bình đẳng giới không còn...

xem chi tiết