PC Trà Vinh: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh năm 2011, xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò hết sức quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ...

xem chi tiết

Đạo đức Hồ Chí Minh- một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động

Bác Hồ đã đi xa gần 42 năm, nhưng mỗi người dân Việt Nam đều cùng chung một suy nghĩ Bác Hồ vẫn đời đời sống cùng non sông, đất nước, con người Việt Nam và bạn bè năm châu. Vì vậy, hằng năm vào dịp...

xem chi tiết

Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương lãnh đạo đơn vị thực hiện đạt nhiều thành quả quan trọng

Xác định con người là nhân tố quan trọng nhất để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, trong những năm qua, Đảng uỷ Công ty Điện lực Bình Dương luôn quan tâm lãnh đạo sâu sát trong công tác bố trí, bổ...

xem chi tiết

Chi đoàn Điện lực Đơn Dương (PC Lâm Đồng): Tham gia Hội trại "3 thế hệ Đồng Tiến VII"

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2011 với chủ đề “Năm Thanh niên”, đồng thời chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa qua, Chi đoàn...

xem chi tiết

ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2011

Hưởng ứng hoạt động “năm thanh niên” năm 2011 và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh đã thực hiện 02 công trình thanh niên gây quỹ Đoàn với số...

xem chi tiết