KỲ NGHỈ HỒNG TẠI TỈNH ĐĂK NÔNG

Hưởng ứng đợt phát động của Đoàn khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, vào ngày 06/08/2010, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp với Quatest 3...

xem chi tiết

Những người thợ không chuyên

Nhóm sửa chữa thuộc Tổ Quản lý vận hành Diesel, Điện lực Phú Quý, Công ty Điện lực Bình Thuận được thành lập ngày 15/07/2008 với nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng máy phát Diesel hàng ngày và thực hiện công...

xem chi tiết

Những người thợ không chuyên

Nhóm sửa chữa thuộc Tổ Quản lý vận hành Diesel, Điện lực Phú Quý, Công ty Điện lực Bình Thuận được thành lập ngày 15/07/2008 với nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng máy phát Diesel hàng ngày và thực hiện công...

xem chi tiết

CÓ MỘT SỰ MIỆT MÀI NHƯ THẾ

Trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên đại bàn tỉnh, việc phát triển khách hàng, giữ khách hàng gắn bó với dịch vụ viễn thông ngành Điện là việc làm vô...

xem chi tiết

CÓ MỘT SỰ MIỆT MÀI NHƯ THẾ

Trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên đại bàn tỉnh, việc phát triển khách hàng, giữ khách hàng gắn bó với dịch vụ viễn thông ngành Điện là việc làm vô...

xem chi tiết