Đại hội Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh

Công đoàn Công ty Điện lực Trà Vinh đã tổ chức Đại hội lần VIII, nhiệm kỳ 2010-2012. Tham dự đại hội có ông Lê Minh Ba- Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, đại diện Liên đoàn Lao động...

xem chi tiết

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2012. Tham dự đại hội có ông Lê Minh Ba – Chủ tịch Công đoàn Tổng và 83 đại biểu đại diện cho 759 đoàn viên công đoàn...

xem chi tiết

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2013. Tham dự Đại hội có đại diện Công đoàn khối các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre, ông Lê Minh Ba - Chủ tịch Công đoàn Tổng...

xem chi tiết

Đại hội Chi đoàn Điện lực Biên Hòa

Vừa qua, Chi đoàn Điện lực Biên Hoà đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2011. Tham dự Đại hội có đại diện Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và 81 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đại diện cho...

xem chi tiết

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Công đoàn bộ phận (CĐBP) Điện lực thành phố Bạc Liêu thuộc Công đoàn cơ sở  Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức đại hội lần III nhiệm kỳ 2010-2012. Tham dự Đại hội có ông Phùng Minh Đức - Phó Chủ...

xem chi tiết