Đảng bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng: Đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và hành động

Là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng hiện có 18 chi bộ trực thuộc với tổng số 156 đảng viên, chiếm tỷ lệ 17,83% tổng số cán bộ công nhân...

xem chi tiết

Tổ chức thể thao tại Điện lực Gò Dầu - Tây Ninh

Nhằm tăng cường phong trào thể dục thao, rèn luyện sức khỏe người lao động, Điện lực Gò Dầu đã tham gia Hội thao CNVC-LĐ do Công đoàn huyện tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể Thao. 

xem chi tiết

Tổ chức thể thao tại Điện lực Gò Dầu - Tây Ninh

Nhằm tăng cường phong trào thể dục thao, rèn luyện sức khỏe người lao động, Điện lực Gò Dầu đã tham gia Hội thao CNVC-LĐ do Công đoàn huyện tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể Thao. 

xem chi tiết

Tổ chức hội thao năm 2010 tại Công ty Điện lực Bến Tre

Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức giải cầu lông năm 2010 cho CBCNV trong toàn đơn vị. Các vận động viên tham gia thi đấu được bốc thăm chia cặp, theo đó có 30 đôi nam nữ, 12 đôi nữ và 07...

xem chi tiết

Tổ chức hội thao năm 2010 tại Công ty Điện lực Bến Tre

Công đoàn Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức giải cầu lông năm 2010 cho CBCNV trong toàn đơn vị. Các vận động viên tham gia thi đấu được bốc thăm chia cặp, theo đó có 30 đôi nam nữ, 12 đôi nữ và 07...

xem chi tiết