Công ty Điện lực Sóc Trăng bồi huấn công tác chuyên môn về XDCB năm 2021 qua hội nghị trực tuyến Zoom

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức bồi huấn công tác chuyên môn về XDCB năm 2021 (Hội nghị trực tuyến qua Zoom) cho các đơn vị trực thuộc

xem chi tiết

Công ty Điện lực Vĩnh Long tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018

Sáng ngày 31/8/2021, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng cán bộ làm...

xem chi tiết

Công tác cán bộ - Quý II năm 2021

Công tác cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam quý II năm 2021

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức đào tạo triển khai hệ thống AD phục vụ hạ tầng chuyển đổi số trong năm 2021

      Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức lớp đào tạo triển khai hệ thống AD tại Văn phòng Công ty nhằm việc triển khai áp dụng hệ thống AD (Active Directory) để quản lý máy tính người dùng trong...

xem chi tiết