CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (NHIỆM KỲ 2023 - 2028)

Ngày 21/04/2023 vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn...

xem chi tiết

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Thực hiện kế hoạch số 88/KH-CĐĐMN ngày 06/6/2022 của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội...

xem chi tiết