CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN ĐẨY MẠNH SỐ HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Năm 2022, với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19, thực hiện  chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "Thích ứng an...

xem chi tiết

Báo hiếu mẹ cha nhờ không tiền mặt

 Ngày càng nhiều người trẻ sống xa gia đình đã chọn cách báo hiếu mẹ cha qua việc thanh toán tự động hóa đơn tiền điện cho gia đình...

xem chi tiết

EVNSPC chủ động sẵn sàng phục vụ khách hàng sử dụng điện trong mùa nắng nóng

Để ứng phó với những diễn biến thời tiết khó lường trong mùa nắng nóng năm nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã xây dựng các phương...

xem chi tiết