Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Tối 24/6/2022 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm...

xem chi tiết

Tình hình hoạt động tháng 5 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2022

Trong tháng 5 năm 2022, nền nhiệt độ trên cả 3 miền thấp hơn mọi năm, điện sản xuất và nhập khẩu trung bình ngày đạt 749,8 triệu kWh, giảm 2,9% so với cùng...

xem chi tiết

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo tài chính năm 2021

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP - Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm báo cáo tài chính của Công...

xem chi tiết