TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN

Nối tiếp thành công từ công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn Điện lực Đức Linh quản lý, trong đầu năm 2022, Công ty Điện...

xem chi tiết

Đường dây điện 220kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam dần về đích

Một dự án lịch sử đã được triển khai để tiếp tục đưa điện từ đất liền vượt biển ra với đảo ngọc này. Đó là dự án Đường dây 220kV Kiên Bình...

xem chi tiết

Đóng điện đưa vào vận hành công trình “Trạm 110kV Khu công nghiệp An Nghiệp và đường dây đấu nối, tỉnh Sóc Trăng”

Vào những ngày cuối tháng 01/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC),  các đơn vị liên quan đã gấp rút hoàn...

xem chi tiết