TRƯNG BÀY MÔ HÌNH ỨNG DỤNG THÔNG TIN BIM - TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC NĂM 2022

Vừa qua, tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2022, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức; Công ty Tư vấn Điện miền Nam...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC ĐẨY MẠNH SỐ HÓA CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) về mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Trong những ngày đầu năm...

xem chi tiết

Chuyển đổi số trong vận hành lưới điện trên đảo Phú Quý

 Thực hiện chủ trương hướng về biển đảo, năm 2017, Điện lực Phú Quý đã được Công ty Điện lực Bình Thuận, Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư cải tạo...

xem chi tiết