BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Ngày 01/11/2021, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Ngôn - Phó...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Sóc Trăng bồi huấn công tác chuyên môn về XDCB năm 2021 qua hội nghị trực tuyến Zoom

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức bồi huấn công tác chuyên môn về XDCB năm 2021 (Hội nghị trực tuyến qua Zoom) cho các đơn vị trực thuộc

xem chi tiết