Hệ thống điện miền Nam: Áp lực giảm công suất phụ tải

Giảm phụ tải đỉnh tại những giờ cao điểm và tại các khu vực thông qua điều tiết, giảm phụ tải tự nguyện của khách hàng là một trong những giải pháp quản lý điện năng (DSM) nhằm mục tiêu tránh quá tải...

xem chi tiết

Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện

Qua kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh/thành phía Nam trên địa bàn Tổng công ty Điện lực miền Nam quản lý về 7 chỉ tiêu do Công ty Tư vấn OCD đánh giá trong 2...

xem chi tiết

Vệ sinh sứ trên đường dây mang điện tại trạm 110kV Gò Đậu

Xác định công tác vệ sinh cách điện hotline là giải pháp hiệu quả góp phần giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Sáng ngày 28/3/2019, nhóm vệ sinh sứ hotline là công nhân trực tiếp thuộc...

xem chi tiết

PC Đồng Nai: Xây dựng các phương án đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa khô

Hiện nay tỉnh Đồng Nai đang bước vào cao điểm mùa khô. Nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất tăng cao vào mùa khô gây áp lực lớn đến việc đảm bảo nguồn cung điện cho khách hàng. Để có thêm...

xem chi tiết

Sẵn sàng các giải pháp đảm bảo cấp điện mùa khô - Bài 2

Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2019, hệ thống điện Quốc gia đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.

xem chi tiết