Ban QLDA Điện lực miền Nam: tập huấn văn hóa doanh nghiệp

Ngày 23/10/2015, Ban QLDA Điện lực miền Nam (Ban A) đã tổ chức lớp tập huấn về văn hóa doanh nghiệp EVN SPC cho Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Ban. Với mục...

xem chi tiết

Thực thi văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Điện lực Trà Vinh

Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa doanh nghiệp (VHDN), nâng cao tầm nhận thức cho CBCNV về giá trị văn hóa doanh nghiệp, cũng như nâng cao...

xem chi tiết

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức khóa đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho 67 CBCNV các phòng, ban thuộc Công ty và Điện lực trực thuộc. Nội...

xem chi tiết

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ

Với mục tiêu tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt lành mạnh, dân chủ, xây dựng đội ngũ CBCNV giỏi chuyên môn, vững tay nghề, có phẩm chất đạo...

xem chi tiết

Tập huấn văn hóa doanh nghiệp , thi đua khen thưởng - quy chế phát ngôn

Ngày  25/9/2015, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) tổ chức lớp tập huấn Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) – Thi đua khen thưởng (TĐKT) - Quy chế...

xem chi tiết