Tự hào nét văn hóa EVNSPC

Ở Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp (VHDN) đã hình thành từ lịch sử phát triển 40 năm của...

xem chi tiết

Trách nhiệm xã hội trong văn hóa doanh nghiệp

Thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trong những năm qua Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) đã triển khai nhiều chương trình hành động...

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp – Sức mạnh của tuổi trẻ PC Kiên Giang

Trong nhiều năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương...

xem chi tiết

Mỗi căn nhà, một câu chuyện

Ba năm qua Công đoàn Công ty Điện lực Lâm Đồng đã trao tặng 3 căn nhà tình thương cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn...

xem chi tiết

Doanh nghiệp với văn hóa đồng phục

 Không tách rời khỏi văn hóa “ăn, ở”. Văn hóa “mặc” sớm đã hình thành cùng với sự ra đời và phát...

xem chi tiết