Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ đâu

Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã xây dựng và ban hành bộ tài liệu “Quy định về Văn hóa PC Lâm...

xem chi tiết

Điện lực Hàm Tân với công tác vệ sinh môi trường tại nơi làm việc

Nhận thức được công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn xã hội, của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá...

xem chi tiết

Cảm nhận về khóa học “Quản trị doanh nghiệp” do EVN SPC tổ chức

Công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều...

xem chi tiết

5S góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả lao động

Quá trình phát triển lớn mạnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn gắn kết với triết lý truyền thống của ngành điện“con người là trung...

xem chi tiết

Đoàn thanh niên PC Long An đạt giải nhì hội thi quảng bá thương hiệu doanh nghiệp

Ngày 02/8/2015, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đã tham gia Hội thi “Thanh niên với thương hiệu doanh nghiệp và tuyên...

xem chi tiết