Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Điểm d Khoản 1 Điều 23 của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước,...

xem chi tiết

Tình hình hoạt động tháng 03 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 04/2023

Trong quý I năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu...

xem chi tiết

EVN và các đơn vị tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Năm 2023 – đánh dấu năm thứ 15 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Bộ...

xem chi tiết