Ấp cuối cùng ở Đồng Nai có điện thắp sáng

  Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai phối hợp cùng huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành công trình lưới điện trung, hạ thế nông...

xem chi tiết

Ngành điện đầu tư các dự án lưới điện 220kV, 110kV giải tỏa công suất các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển điện gió tốt nhất trong cả nước. Trong thời gian qua, lĩnh vực năng lượng sạch đã được tỉnh Bạc Liêu quan...

xem chi tiết

Đóng điện thành công trạm 110kV Long Sơn.

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19 tuy nhiên bằng sự linh hoạt, quyết tâm và cách làm khoa học, công trình trọng điểm...

xem chi tiết