ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÁY CẮT RECLOSER ONE TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Trước khi ứng dụng giải pháp quản lý vận hành máy cắt RECLOSER ONE trong công tác quản lý lưới điện, thì khi các máy cắt điện...

xem chi tiết

SỬ DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN BẰNG MÃ QR TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Những năm gần đây, Công ty Điện lực Ninh Thuận (PCNT) không ngừng đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trong...

xem chi tiết

Điện lực Hồng Dân – Công ty Điện lực Bạc Liêu từng bước tiếp cận với mục tiêu chuyển đổi số trong ngành điện

Trước tác động ngày càng lớn của CMCN 4.0, chuyển đổi số đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. Nắm bắt kịp thời tinh thần đó, Tổng...

xem chi tiết

DẤU ẤN TỪ CÔNG TÁC SỐ HÓA

Thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”; từ năm 2021 Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (PC Cần Thơ) đã triển khai, tăng...

xem chi tiết