Phát triển con người gắn liền với sự phát triển Công ty

Công ty Tư vấn điện miền Nam (PEC) là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có nhiệm vụ tư vấn, thiết kế các công trình điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa...

xem chi tiết

Tập huấn kết nối Recloser/LBS/FI bằng RTU CMIC đặt tại TTĐK và truyền tín hiệu về hệ thống SCADA

Vào ngày 11 - 12/3/2021 tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM, Trung tâm Điều hành SCADA đã tổ chức khóa đào tạo: Kết nối Recloser/LBS/FI bằng RTU CMIC đặt tại TTĐK và truyền tín hiệu về hệ thống SCADA...

xem chi tiết

Tổ chức huấn luyện nâng cao kỹ năng quản lý an toàn lao động trong thi công cho lực lượng làm công tác giám sát công trình

Nhằm giúp Cán bộ nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, nắm vững các quy trình quy định về giám sát thi công xây dựng công trình, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị về an toàn...

xem chi tiết

Khai giảng Khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành...

xem chi tiết