Phổ biến sách “Phụ nữ EVN Hội nhập và phát triển”

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Báo điện tử VTV - Đài truyền hình Việt Nam xây dựng và xuất bản cuốn sách “Phụ nữ EVN Hội...

xem chi tiết