BIỂU DƯƠNG TINH THẦN BẢO VỆ TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN

        Thực hiện trách nhiệm của người công nhân ngành Điện, không những trách nhiệm với công việc, không quản ngại khó...

xem chi tiết

“Cây phong trào sáng kiến đất Thủ”

Sau khi tốt nghiệp Đại học, bôn ba khắp các Tập đoàn, Doanh nghiệp trong và ngoài nước, cuối cùng cơ duyên đã đưa chàng kỹ sư trẻ nhiệt...

xem chi tiết

“Hai Hờn”, người anh cả 35 năm tâm huyết với ngành điện

Tốt nghiệp Đại học ông được nhận vào làm việc trong ngành điện, rồi khi tái lập tỉnh Bình Phước đầu năm 1997, ông lên vùng đất mới...

xem chi tiết

Chân dung người chiến sỹ áo cam với quê hương Vĩnh Thuận

Đến ấp Căn cứ, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang hỏi gia đình Bác Hai Quảng thì ai cũng biết. Bởi Bác Hai được Nhà nước phong tặng danh...

xem chi tiết