Còn 5.661 vị trí có mức độ rủi ro trên lưới điện cần phải xử lý để loại trừ

Sáu tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đảm bảo đúng kế hoạch....

xem chi tiết

Ngành điện miền Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, phòng chống cháy nổ các cơ sở kinh doanh

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện an toàn, để phòng...

xem chi tiết

🔺CẢNH BÁO TAI NẠN ĐIỆN🔺

Trong 06 tháng đầu năm 2022 các hiện tượng thiên tai, như: vòi rồng, lốc xoáy, sạt lở đất… xảy ra tại 10/21 tỉnh/thành phố phía Nam đã...

xem chi tiết

TRIỂN KHAI QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN NGÀNH ĐIỆN TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Quy chế phối hợp số 2502/QCPH-TCAN-EVN, ngày 26 tháng 6 năm 2015 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng cục An ninh Bộ Công an về việc Phối hợp bảo vệ an...

xem chi tiết