Hành trình về nguồn kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hành trình về thăm khu di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia An toàn khu (ATK) tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là một hoạt động hết sức...

xem chi tiết

Đảng ủy cơ quan Tổng công ty trao đổi công tác Đảng - đoàn thể tại Sóc Trăng

Ngày 5/5/2022, Đảng ủy cơ quan Tổng công ty có buổi làm việc với Đảng ủy, đoàn thể Công ty Điện lực Sóc Trăng về nghiệp vụ công tác...

xem chi tiết

Khối thi đua 2 thuộc Đảng bộ khối Cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM tổng kết hoạt động thi đua năm 2021

Khối thi đua số 2 (Khối 2) được thành lập bao gồm 14 đơn vị, trong đó ngành nghề chính của các đơn vị là sản xuất công nghiệp ở 2 lĩnh vực chính...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HƯỞNG ỨNG "NGÀY TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN - 07/4 NĂM 2022"

Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4 năm 2022”, Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) đã phối hợp...

xem chi tiết

ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG HÀNH QUÂN VỀ NGUỒN TẠI XÃ TRINH PHÚ HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 02/4/2022, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng phối hợp cùng Nhóm Mai Thanh Thế thuộc Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh...

xem chi tiết