Các phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn lưới điện

Hằng năm, vào mùa mưa bão, địa bàn huyện U Minh Thượng thường bị ảnh hưởng của giông, lốc xoáy, làm xập, tốc mái nhà dân, gây...

xem chi tiết

Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm 2021

Hiện nay đang là thời điểm mùa mưa 2021, việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp là nhiệm vụ cấp thiết, vì thế ngành Điện đang tập trung...

xem chi tiết