Xây dựng văn hóa người thợ điện

Điện là mặt hàng không thể không dùng nhưng không tự sản xuất được, phải phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sản xuất.

xem chi tiết

Từ tối kỵ nơi công sở

“Gian lận”, “trộm cắp”, “lụt”, và “cháy” là vài trong số những từ không nên sử dụng trong môi trường công sở. Tuy nhiên, từ kỵ nhất ở công sở lại là một từ ít ai ngờ tới: “thử”.

xem chi tiết

Ứng xử giữa các đồng nghiệp

Trong quan hệ đồng nghiệp, giữa các cá nhân xây dựng được mối quan hệ tốt, cởi mở, chân thành khi làm việc cùng nhau sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bản thân cá nhân đó và doanh nghiệp.

xem chi tiết

7 cách đắc nhân tâm trong công sở

Hầu hết mọi người ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ trong cuộc sống. Không có gia đình và bạn bè, cuộc sống của bạn không những buồn tẻ mà còn gặp nhiều khó khăn vì...

xem chi tiết

PC Lâm Đồng: chúng ta hãy cùng hành động

“Nghe tiến sĩ tâm lý giảng về Văn hóa doanh nghiệp hay quá”. Đó là câu nói của tất cả cán bộ sau khi tham gia lớp tập huấn “Văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Lâm Đồng” vào ngày...

xem chi tiết