HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG VĂN HÓA EVN VÀ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

1. Tầm nhìn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia....

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp

Đưa vào nội dung ở đâu chị Kim ơi

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp

Đưa vào nội dung

xem chi tiết

Văn hóa doanh nghiệp, yếu tố vàng của thành công

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng...

xem chi tiết

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng được hưởng chính sách hỗ trợ giá điện của Chính Phủ, Bộ Công thương vừa có Công...

xem chi tiết