TỔ CHỨC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Được đứng trước cờ hát Quốc ca là niềm vinh dự của mỗi người, nêu cao ý thức về lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương; tưởng nhớ đến công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU TẬP HUẤN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Vừa qua, Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức lớp tập huấn văn hóa doanh nghiệp (VHDN) (ảnh) với sự tham gia của 313 CBCNV.

xem chi tiết

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP PHẢI XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU VÀ TRÁCH NHIỆM

Ngành điện mặc dù bị coi là một ngành độc quyền nhưng với vị trí thiết yếu của đời sống xã hội, với vai trò là động lực phát triển kinh tế-xã hội đất nước, ngành điện cũng không quên xây dựng cho...

xem chi tiết

VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp là các mối quan hệ ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa con người với công việc, được xây dựng trên những giá trị chung của doanh...

xem chi tiết

THỰC THI VĂN HÓA TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

1. Cam kết với Đảng và Chính phủ, với chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn “Điện đi trước một bước”

xem chi tiết