Đóng điện thành công máy biến áp 250MVA công trình nâng công suất trạm 220kV Sóc Trăng từ 125 + 250 MVA lên 2x250MVA

Ngày 20/12/2021 vừa qua, Công ty Truyền tải điện 4 thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia với mọi nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã đóng...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bạc Liêu đóng điện vận hành công trình cấp điện ngoài dự án 2081 khu vực thị xã Giá Rai

Vừa qua, Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu) đã tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự...

xem chi tiết