QUYẾT TÂM HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU ĐIỆN TỬ HÓA TRONG QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

Nhằm hướng tới mục tiêu điện tử hóa trong quản lý đo đếm kinh doanh điện năng, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đã và đang chỉ đạo quyết liệt các...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Trà Vinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) từng bước đẩy...

xem chi tiết

Chuyển đổi số để phù hợp với thực tiễn

Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã và đang thực hiện chuyển đổi số về các mặt như quản lý nguồn nhân lực, hoạt động sản xuất kinh doanh,...

xem chi tiết

EVN SPC khảo sát định kỳ kết quả triển khai Module sổ nhật ký vận hành PMIS

  Nằm trong kế hoạch, nhiệm vụ Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022  được EVN giao và loạt nội dung chuyển đổi số đã được Hội đồng thành viên...

xem chi tiết