Người lao động là tài sản quý giá nhất

Đó là tôn chỉ xuyên suốt của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đối với người lao động. Vì vậy, công tác an toàn vệ sinh lao động...

xem chi tiết

Huấn luyện ATVSLĐ năm 2022 trong Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nội dung bắt buộc của công tác an toàn lao động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các...

xem chi tiết