ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG HÀNH QUÂN VỀ NGUỒN TẠI XÃ TRINH PHÚ HUYỆN KẾ SÁCH TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 02/4/2022, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng phối hợp cùng Nhóm Mai Thanh Thế thuộc Đoàn các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh...

xem chi tiết

Giờ Trái đất năm 2022 – Nơi in đậm dấu chân các bạn trẻ áo xanh

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 đến toàn thể các đơn vị trực thuộc tại 21 tỉnh thành phía Nam. Sự kiện...

xem chi tiết

Công đoàn Công ty Điện lực Bình Dương: Thích ứng, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ

Trong năm 2021, dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn của Công ty Điện...

xem chi tiết

Xuân tình nguyện

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động về nguồn, mang đến cho bệnh nhân nghèo, gia đình có...

xem chi tiết