4 cấp độ dịch áp dụng toàn quốc: Những hoạt động nào được cho phép trong "bình thường mới"?

Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, nếu dịch ở cấp độ 1 (bình thường mới) sẽ được tổ chức các hoạt động ngoài trời, hàng ăn, giáo dục, du lịch, thể dục, rạp...

xem chi tiết

Chùm ảnh EVNSPC ủng hộ 33 tỷ đồng dịch đến 11 tỉnh/thành phía Nam

Trong tháng 9/2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thực hiện hoạt động ủng hộ, tài trợ kinh phí đến các tỉnh/thành phía Nam mua sắm...

xem chi tiết

Người ngành điện trong bối cảnh chống dịch

Trung tuần tháng 9, Tổng công ty Điện lực miền Nam có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ cho người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 đợt 4. Chính sách...

xem chi tiết

Trên 40 tỷ đồng EVNSPC đã ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các tỉnh thành phía Nam

Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an...

xem chi tiết