TỔ CHỨC DIỄN TẬP XỬ LÝ SỰ CỐ NĂM 2011

Để chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão, các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức diễn tập xử lý sự cố sự dưới của giám sát của Phòng Điều Độ với Kỹ thuật an toàn.

xem chi tiết

Kiểm tra hồ đập, chuẩn bị di dân tránh bão

Từ sáng mai, bão Nockten sẽ ảnh hưởng tới vùng biển vịnh Bắc Bộ và dự kiến đổ vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Tại cuộc họp khẩn sáng nay, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các tỉnh kiểm tra hồ đập,...

xem chi tiết

Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời bão lũ tại khu vực phía nam

Hôm qua, Hội nghị phòng chống lụt bão tại khu vực miền Nam diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh do Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương đã tổ chức với sự tham dự gần 100 đại biểu đại...

xem chi tiết

PC Bến Tre: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCLB khu vực 3

Hội nghị được tổ chức tại Bến Tre trong tháng 4/2011 với sự tham dự của lãnh đạo các Công ty Điện lực và Chi nhánh điện Cao thế Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long. Tại hội nghị, các...

xem chi tiết

Văn bản số 1937 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đôn đốc công tác PCLB năm 2011

Văn bản số 1937 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đôn đốc công tác PCLB năm 2011  Xem

xem chi tiết