EVNSPC xây dựng kế hoạch ứng phó lụt bảo

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhằm chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão, bảo đảm cấp điện an toàn liên tục phục vụ cho sản xuất và đời sống, Ban chỉ huy phòng,...

xem chi tiết

Cảnh giác với tai nạn điện mùa mưa bão

Mỗi khi có mưa bão, tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn về điện gây chết người. Do đó, yêu cầu an toàn điện nói chung và an toàn điện trong mùa mưa bão phải được cộng đồng luôn lưu...

xem chi tiết

Triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký công điện khẩn số 283/EVN-KTSX và 285 /EVN-KTSX, ngày 18 và ngày 19 tháng 10 năm 2010 gửi các Các Tổng Công ty Điện lực, các Công ty thủy...

xem chi tiết