EVNSPC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP ĐIỆN TỬ

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về cung cấp dịch vụ điện, rút ngắn thời gian thực hiện, đơn giản hóa thao tác đối với khách hàng, Tổng...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thay công tơ điện tử trong năm 2022 theo chương trình chuyển đổi số

Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp (PC Đồng Tháp ), hiện nay đã có khoảng 180.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh được lắp công...

xem chi tiết

TSNT T2: NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM ĐẨY MẠNH SỐ HÓA CUNG CẤP ĐIỆN NGAY TỪ ĐẦU NĂM

Chuyển đổi số là quá trình này đang diễn ra ở nhiều ngành, và xu thế tất yếu trong thời gian tới. Ngành điện miền Nam cũng nằm trong xu thế đó...

xem chi tiết

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Công ty Điện lực Sóc Trăng đẩy mạnh phát triển công tơ đo ghi từ xa và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, góp phần đáp ứng vận hành hệ...

xem chi tiết

EVN SPC chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đầu tư xây dựng từ ứng dụng triệt để phần mềm IMIS

Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng - Investment Management Information System (IMIS) là một hệ thống quản lý thông tin tích hợp được Tập đoàn Điện lực...

xem chi tiết