Công ty Điện lực Vĩnh Long tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018

Sáng ngày 31/8/2021, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng cán bộ làm...

xem chi tiết

Công tác cán bộ - Quý II năm 2021

Công tác cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam quý II năm 2021

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức đào tạo triển khai hệ thống AD phục vụ hạ tầng chuyển đổi số trong năm 2021

      Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức lớp đào tạo triển khai hệ thống AD tại Văn phòng Công ty nhằm việc triển khai áp dụng hệ thống AD (Active Directory) để quản lý máy tính người dùng trong...

xem chi tiết

Khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Tại Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Khóa học nhằm bổ túc, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho các...

xem chi tiết