Đào tạo phần mềm OMS

   Thực hiện theo văn bản số 1020/EVN-KTSX ngày 04/03/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai hệ thống Quản lý vận hành lưới điện trên sơ đồ đơn tuyến (OMS), Công ty Công nghệ thông...

xem chi tiết

Điện lực Vĩnh Long tổng kiểm tra lưới điện mùa khô

Từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức đoàn kiểm tra lưới điện mùa khô năm 2019.

xem chi tiết

PC Bình Phước Triển khai nhiệm vụ quản lý kỹ thuật.

Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) vừa tổ chức tổng kết công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, an toàn vệ sinh lao động, giảm tổn thất điện năng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm...

xem chi tiết

Bừng sáng vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên

Hàng chục năm không biết đến ánh điện, khiến cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Châu Mạ, S’Tiêng nằm giữa Vườn Quốc gia Cát Tiên ở thôn 3 và thôn 4...

xem chi tiết

Đóng điện Công trình Trạm biến áp 110KV Bình Đại - Bến Tre.

Ngày 27/01/2019, Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam cùng với các đơn vị có liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành công trình “Lắp máy biến áp T2-40MVA, trạm biến áp 110kV...

xem chi tiết