"Số hóa" công tác Đảng tại Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Điện lực Bình...

xem chi tiết

Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2021)

        Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2021), với mục đích đưa...

xem chi tiết

CÔNG ĐOÀN PC VĨNH LONG THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung và PC Vĩnh Long nói...

xem chi tiết