Thực hiện tự test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho lực lượng công nhân trực tiếp, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đợt 4 (từ ngày 25/4/2021), thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương là 02 địa bàn có...

xem chi tiết