Cần một chữ “Tâm”!

Tổng công ty Điện lực miền Nam hiện đang quản lý vận hành, kinh doanh mua bán điện trên địa bàn các tỉnh phía Nam có hệ thống sông...

xem chi tiết

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt - Tiện lợi đôi đường

Nhằm tạo tiện ích cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã phối hợp với các ngân...

xem chi tiết

Lãnh đạo EVN đến thăm và làm việc tại Bến Tre

Sáng ngày 25/11/2015 Công ty Điện lực Bến Tre rất Vinh dự được đoán tiếp đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết hợp với Tổng công ty...

xem chi tiết

Nâng cao Dịch vụ khách hàng - Con đường tất yếu để ổn định và phát triển

Từ khái niệm Dịch vụ khách hàng.. Dịch vụ khách hàng được hiểu theo nghĩa tổng quát nhất là tất cả những gì cần thiết mà một doanh...

xem chi tiết

Chiến lược dịch vụ khách hàng của EVN SPC Giai đoạn 2016-2020

Cơ sở xây dựng chiến lược dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) xuất phát từ mục tiêu phát triển của cùng quan điểm về...

xem chi tiết