Huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động năm 2021

Công ty Điện Lực Cà Mau đã tổ chức huấn luyện định kỳ phần lý thuyết và thực hành thi trắc nghiệm trên máy tính cho các đối tượng 3 (02 năm 01 lần) và đối tượng 4 (định kỳ hàng năm) an toàn vệ sinh...

xem chi tiết

Công bố Quyết định Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành SCADA

Ngày 28/4/2021, tại Văn phòng Trung tâm Điều hành SCADA, Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Bảo trì giữ chức vụ Phó Giám đốc...

xem chi tiết

Phát triển con người gắn liền với sự phát triển Công ty

Công ty Tư vấn điện miền Nam (PEC) là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có nhiệm vụ tư vấn, thiết kế các công trình điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên địa...

xem chi tiết

Tập huấn kết nối Recloser/LBS/FI bằng RTU CMIC đặt tại TTĐK và truyền tín hiệu về hệ thống SCADA

Vào ngày 11 - 12/3/2021 tại Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM, Trung tâm Điều hành SCADA đã tổ chức khóa đào tạo: Kết nối Recloser/LBS/FI bằng RTU CMIC đặt tại TTĐK và truyền tín hiệu về hệ thống SCADA...

xem chi tiết