Công ty Điện lực Bình Dương với hoạt động An sinh xã hội

  Nhằm chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giài phóng (30/4/1975-30/4/2021) và quốc tế lao động 01/5, Công đoàn bộ phận Điện lực Bến Cát  - Công ty Điện lực Bình Dương phối hợp với Đoàn...

xem chi tiết

Thắp sáng đường quê - công trình thanh niên làm theo lời Bác

Vừa qua, Chi đoàn Điện lực Cát Tiên (Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Lâm Đồng) kết hợp cùng Chi đoàn Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam, Chi đoàn Trung tâm chăm sóc khách hàng, Chi đoàn Trung tâm điều...

xem chi tiết