DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI & TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021

     Thực hiện công tác Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn năm 2021, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Sóc Trăng đã chủ động các phương án phòng ngừa và khắc...

xem chi tiết

Cán bộ công nhân viên cơ quan Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện ứng phó nhanh với sự cố báo cháy

       Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Cấp ủy đảng, lãnh đạo Công ty Điện lực...

xem chi tiết

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

          Để chủ động phòng ngừa, đối phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả, bảo đảm lưới điện, Điện lực Trung Tâm (ĐLTT) Công ty Điện lực...

xem chi tiết

ĐẢM BẢO AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN TRONG MÙA MƯA BÃO 2021

   Với những dự báo về diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm 2021. Điện lực Thành Phố Cà Mau – Công Ty Điện Lực Cà Mau xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên đã chủ động xây dựng kế...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Long An Đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão

Thời gian qua, để ứng phó với các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nhằm chủ động quản lý và vận hành...

xem chi tiết