Điện lực Ninh Phước: Chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

   Mùa mưa bão đang đến gần, để chủ động công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn vận hành lưới điện liên tục trong mùa mưa bão, Ðiện lực Ninh Phước - Công ty Điên lực Ninh Thuận đã...

xem chi tiết

PC Đồng Nai: Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

       Ngày 29/6, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), nhằm sẵn sàng các phương án xử lý sự cố đảm bảo vận hành lưới điện mùa...

xem chi tiết

DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI & TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021

     Thực hiện công tác Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn năm 2021, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Sóc Trăng đã chủ động các phương án phòng ngừa và khắc...

xem chi tiết

Cán bộ công nhân viên cơ quan Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện ứng phó nhanh với sự cố báo cháy

       Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Cấp ủy đảng, lãnh đạo Công ty Điện lực...

xem chi tiết