CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

    Hiện nay, trước tình hình đại dịch Covid diễn biến phức tạp, giao dịch trực tuyến cung cấp các dịch vụ điện sẽ góp phần phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

xem chi tiết

Một số chỉ tiêu công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng thực hiện qua 3 tháng đầu năm 2021

Căn cứ chỉ tiêu công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao năm 2021. Tính đến cuối tháng 3/2021, qua kiểm điểm đánh giá, Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện một số...

xem chi tiết