Công ty Điện lực Hậu Giang nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện.

Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) đang quản lý 1.502 km đường dây trung áp và 2.870 km đường dây hạ áp, với trên 193.000 khách...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Sóc Trăng Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Thời gian qua Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đi vào chiều...

xem chi tiết

PC Bình Dương được khách hàng sử dụng điện hài lòng với chất lượng dịch vụ.

Năm 2014, Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) được Công ty OCD đã tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của...

xem chi tiết

Điện lực Châu Đốc tổ chức Hội nghị Khách hàng

Vừa qua, Điện lực Châu Đốc (Công ty Điện lực An Giang) tổ chức Hội nghị Khách hàng sử dụng điện năm 2014 và phổ biến các thông tin triển khai hoá...

xem chi tiết