Tổng kết công tác HLATLĐ

Tổng kết

xem chi tiết

Họp mặt xuân

Họp mặt

xem chi tiết

Sát hạch trực ban vận hành

Sát hạch trực ban vận hành

xem chi tiết

KTAT trong phòng thí nghiệm

KTAT trong phòng thí nghiệm

xem chi tiết

PC Sóc Trăng: Tổng kết công tác Đoàn thanh niên

Vừa qua, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

xem chi tiết