Tin tức & truyền thông

Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  • 07:58 - 10/12/2010
  • 2644

dangbotravinhVừa qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Sóc Trăng (ĐLST) đã tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Dân Chính Đảng khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng, các phóng viên Báo, Đài địa phương và 114 đảng viên trong đơn vị

Đồng chí Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Công ty ĐLST tặng giấy khen và chụp hình lưu niệm với các cá nhân xuất sắc

Qua 4 năm thực hiện, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Cuộc vận động gắn với từng chủ đề. Cuộc vận động đã thực sự trở thành đợt sinh họat chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên, thể hiện qua những hành động hàng ngày, trong các mối quan hệ gia đình và xã hội, trong các mặt công tác, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đối với việc "thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu",  đơn vị đã thực hiện tiết kiệm chi phí như tiết kiệm xăng, dầu, điện, nước, văn phòng phẩm... Đặc biệt, đối với các chuyên đề "Sửa đổi lối làm việc", "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" đã thể hiện rõ qua từng hành động cụ thể như :  xây dựng quy chế hoạt động cho từng bộ phận, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc điều hành hoạt động cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết nhanh công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.
Để thực hiện tốt yêu cầu đó, Đảng bộ Công ty luôn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động của các Chi bộ trực thuộc để chỉ ra ưu khuyết điểm trong quá trình triển khai Cuộc vận động,  góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Hải - Bí thư Đảng ủy Công ty ĐLST đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện chặt chẽ, sâu rộng, có hiệu quả các chủ đề Cuộc vận động, tập trung nâng cao chất lượng việc "làm theo". Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa Cuộc vận động, tạo sức lan tỏa rộng khắp, thi đua "học tập" và "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác.
Nhân dịp này, Đảng bộ Công ty đã khen thưởng cho 01 tập thể và 99 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Cuộc vận động. Đây là việc làm nhằm phát huy và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt được 12 triệu đồng.

PC Sóc Trăng
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan