Tin tức & truyền thông

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN NAM NHIỆM KÌ II (2010-2012)

  • 01:07 - 09/12/2010
  • 4566

DHTN2010-2012Đoàn thanh niên Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2010 -2012. Đoàn thanh niên Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam có 21 Chi đoàn trực thuộc nằm trên địa bàn 20 tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh với 468 đoàn viên/ 1755 CBCNVC (chiếm tỷ lệ 26.6% ), trong đó đoàn viên nữ: 17 đồng chí, và có 05 đảng viên chính thức đang sinh hoạt đoàn.

Nhiệm kỳ vừa qua, dù phạm vi sinh hoạt trải rộng, không tập trung, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ, Lãnh đạo Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam và Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, Đoàn Thanh niên Công ty đã chỉ đạo và tạo điều kiện để các Chi đoàn thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác đoàn và công tác xã hội. Tất cả đoàn viên đã không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức và chính trị tư tưởng, luôn đi đầu trong các hoạt động Đoàn, xã hội và chuyên môn. Đoàn Công ty được Đoàn khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung Ương tại TP.HCM tặng giấy khen với thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2009.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ I (2009-2010), phân tích những mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ II (2010-2012), trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục bồi dưỡng chính trị, tư tưởng; nâng cao trình độ, nghiệp vụ; công tác xây dựng Đoàn và phát triển Đảng; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ II.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ II gồm 8 đồng chí với quyết tâm phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, động viên đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu thực hiện tố Nghị quyếy Đại hội. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đoàn, thể hiện vai trò xung kích nhằm góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam

 

SGC-EVN SPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan