Tin tức & truyền thông

Triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ

  • 04:05 - 16/04/2008
  • 3071

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký công điện khẩn số 283/EVN-KTSX và 285 /EVN-KTSX, ngày 18 và ngày 19 tháng 10 năm 2010 gửi các Các Tổng Công ty Điện lực, các Công ty thủy điện, các Ban Quản lý dự án thủy điện, nhiệt điện, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia về việc triển khai ngay các phương án đối phó với tình hình mưa lũ.

Hiện nay, đang xuất hiện cơn bão rất mạnh với tên quốc tế là MEGI di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp, dự báo tối ngày 18/10/2010 sẽ vào khu vực Biển Đông. Để chủ động phòng chống và hạn chế thiệt hại do mưa, lũ, bão gây ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu:

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, bão và triển khai phương án phòng chống để đối phó, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố.

Các Công ty thuỷ điện theo dõi sát tình hình thuỷ văn, kiểm tra công trình, thiết bị đóng mở để vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và tham gia giảm lũ cho hạ du.

Các Tổng công ty Điện lực phải chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an toàn cung cấp điện (cắt điện khi nước lên, kiểm tra đảm bảo tuyệt đối an toàn trước cấp điện trở lại khi nước rút,….) và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo điện phục vụ bơm tiêu úng cho các vùng bị úng, ngập do mưa, lũ, bão. Chỉ đạo các công ty thủy điện thành viên theo dõi sát tình hình thuỷ văn, kiểm tra công trình, thiết bị đóng mở để vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và tham gia giảm lũ cho hạ du.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, trạm và có phương án xử lý kịp thời.

Các Ban Quản lý dự án thuỷ điện theo dõi sát tình hình thuỷ văn, diễn biến mưa lũ trên công trường để tổ chức phòng, chống đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình.
Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực tăng cường kiểm tra, đảm bảo thông tin phục vụ điều hành thông suốt trong mọi tình huống.

Các đơn vị tổ chức trực ban, thường xuyên cập nhật diễn biến của mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới, bão trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương theo địa chỉ: http://www.ccfsc.org.vn và của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương theo địa chỉ: http://www.nchmf.gov.vn để chủ động phòng, chống, hạn chế thiệt hại.

Báo cáo kịp thời về tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả về Ban chỉ huy PCLB Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Fax: 04 22201332, email: hungdm@evn.com.vn; thachnh@evn.com.vn).
(Theo: Icon)
Icon
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan